Strategy

#BronzGreen Flourish

FASE 1

Bewustwording.

Iedere organisatie heeft een fundament, oftewel een aantal zaadjes. Gezamenlijk willen we de organisatie laten floreren, waarmee een strategie wordt uitgezet.

 

Het draait hier om bewustwording. Het is belangrijk dat je openstaat voor de ontwikkeling. Het succes ligt al een tijdje te wachten. Echter komt het pas tot uiting op het moment dat je er open voor staat en er in gelooft. Je moet het kunnen voelen, ernaar verlangen en het visualiseren. Dan, maar alleen dan pas gaat er een ongekende wereld voor je open. In dit voortraject nemen we je mee in onze visie, ons verhaal.

FASE 2

Terug naar de basis.

Voordat we concreet stappen gaan zetten, moeten we eerst terug naar de basis. Het gaat hier om de corebusiness en de missie. Alle stappen die je immers zet in de organisatie, doe je om het grotere doel te bereiken. Het is dan ook van belang om terug te gaan naar het menselijke aspect van de organisatie. BronzGreen faciliteert het proces waarbij we in een aantal sessies fundamentele vragen gaan beantwoorden. Zonder de uitwerking van deze fase kun we namelijk géén strategische stappen zetten die je organisatie succesvol laat groeien. Dit proces is de gieter die de zaden tot ontkieming laat komen.

FASE 3

Behoeften.

Uit het proces ontstaan een aantal resultaten die de organisatie helpen de juiste keuzes te maken, op basis van waarden, je visie en behoeften. Zo kun je met vertrouwen valide keuzes maken en daardoor de stappen in de juiste richting zetten, waardoor het écht waarde toevoegt en bijdraagt aan wat je als organisatie belangrijk vind.

 

Vervolgens gaan we met de ‘behoeften’ verder aan de slag. We hebben immers vastgesteld wat we nodig hebben om het doel te bereiken. Deze behoeften gaan we omzetten naar strategische stappen, waarmee we de organisatie verder laten groeien en bloeien.

FASE 4

Invulling.

Het is nu belangrijk om de behoeften om te zetten naar concrete acties c.q. invullingen. Dat draagt uiteindelijk bij aan het succes van de organisatie. In deze fase gaan we de strategie omzetten naar doelen. Echter toetsen we de invulling wel steeds aan een aantal vragen. Want wat we willen is dat de invulling past in hetgeen wat we als organisatie hebben afgesproken. Ofwel, het moet bijdragen aan het grotere doel van de organisatie.  Je weet dan voor 100% dat je de juiste keuze maakt en dat de invulling de organisatie écht verder helpt.

FASE 5

Groei en bloei.

De organisatie groeit en bloeit. Het succes komt steeds dichterbij. Alhoewel dit de laatste fase is, betekend dit niet dat het hier ophoud. Integendeel, het is een wederkerend proces, waarbij het belangrijk is dat je continu kritisch naar de organisatie blijft kijken door deze sessies periodiek in te plannen. Daarnaast is het van belang om de checklist steeds weer opnieuw te gebruiken als er een keuze gemaakt moet worden. Zo blijf je voldoen aan hetgeen waar je gezamenlijk naar streeft als organisatie, en blijf je met vertrouwen stappen zetten naar het gezamenlijk doel van je organisatie.

GROW WITH US!

Wij denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kop koffie en ontdek onze visie.

A BronzGreen Company